Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας

Στο Αρχείο των Πρακτικών των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της Βέροιας περιλαμβάνονται οι Αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της πόλης από το 1946 κ.ε. Δυστυχώς, το προγενέστερο αρχείο είχε καταστραφεί στην κατοχική περίοδο, όταν προκλήθηκε πυρκαγιά στο Δημαρχείο της Πόλης.

Από την περιήγηση στο αρχείο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για θέματα, που απασχόλησαν την πόλη και τους πολίτες της κατά το παρελθόν και μέσα από αυτά να παρατηρήσει την εξέλιξη της από το β΄ μισό του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Παράλληλα, σκοπός της ενέργειας και της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με την διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας. Επιπλέον, μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα θα προκύψουν οφέλη τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν εξειδικευμένοι επιστήμονες, που ασχολούνται με τη μελέτη της τοπικής ιστορίας. Τέλος, όλο το παραπάνω εγχείρημα συμβάλει στη διατήρηση και διάδοση της ιστορικής μνήμης στις νεώτερες γενιές.

Περιηγηθείτε στο Αρχείο ανά έτος ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους

 

1945

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1946

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1947

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1948

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1949

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1950

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1951

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1952

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1953

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1954

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1955

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1956

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

1957

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

1958

Προσκλήσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

  Περιηγηθείτε στους καταλόγους των Αποφάσεων του Δ.Σ ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο

Κατάλογοι Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος

Αναζήτηση στο Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Για την διευκόλυνση των χρηστών έχει προβλεφθεί η ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης παραπλεύρως. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει λήμματα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, τους κωδικούς των τεκμηρίων, εφόσον τους γνωρίζει (συνίσταται σε περισσότερες της μιας αναζητήσεων), καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν οι αποφάσεις και είναι οι εξής: ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην αναζήτηση με βάση τη λέξη κλειδί ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα λήμμα ακολουθώντας τον τύπο π.χ.: Βέροια OR ΒΕΡΟΙΑ OR βεροια OR … OR …

Στην αναζήτηση με βάση τον κωδικό τεκμηρίου ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό που φέρει η κάθε απόφαση και αναγράφεται στην αναλυτική περιγραφή της και έχει τον τύπο π.χ. CLHCV_MCA_MV_1945_DCS_075.

Στην αναζήτηση με βάση την κατηγορία, ο χρήστης θα πρέπει να γράψει την κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεται με Κεφαλαίους Χαρακτήρες, ακολουθώντας τον τύπο π.χ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παραπομπή στο Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Όσοι από τους επισκέπτες χρησιμοποιούν αποφάσεις του Δ.Σ. σε οποιουδήποτε είδους εργασίες ή δημοσιεύσεις τους οφείλουν να παραπέμπουν στο Αρχείο των Aποφάσεων.
Παρακάτω υποδεικνύονται, ενδεικτικά, ένας αναλυτικός και ένας συνοπτικός τρόπος παραπομπής στο Αρχείο.

α) Αναλυτική Παραπομπή σε απόφαση Δ.Σ.
Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση … Θέμα: "..." (κωδικός απόφασης), ημερομηνία λήψης απόφασης, τόπος, σελίδες αναφοράς, διαθέσιμη στον ιστότοπο www.veriahistory.gr (σύνδεσμος απόφασης) ημερομηνία προσπέλασης συνδέσμου.
π.χ. Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση 8/1953 “Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση Δημοτολογίων Δήμου Βέροιας” (CLHCV_MCA_MV_1953_DCS_008), 23/2/1953, Βέροια, σ.σ.;1-2, διαθέσιμο στον ιστοτόπο www.veriahistory.gr την 15-7-2017.

β) Αναλυτική Παραπομπή σε επισυναπτόμενο έγγραφο απόφασης Δ.Σ.
Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση … Θέμα: "...". (κωδικός απόφασης), επισυναπτόμενο (θέμα), ημερομηνία λήψης απόφασης, τόπος, σελίδες αναφοράς (αν υπάρχουν), διαθέσιμη στον ιστότοπο www. veriahistory.gr (σύνδεσμος απόφασης - επισυναπτόμενου).
π.χ. Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση 8/1953 “Συγκρότηση Επιτροπών για την κατάρτιση Δημοτολογίων Δήμου Βέροιας” (CLHCV_MCA_MV_1953_DCS_008), επισυναπτόμενο 7 “Διαταγή του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Α΄ Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Βέροιας προς το Δήμαρχο, με την οποία γνωστοποιεί ότι οι ενορίες Μητροπόλεως, Κυριώτισσας, Αγ. Ιωάννη και οι Συνοικισμοί Μέσσης και Μουσταλή αποτελούν περιοχή των σημειουμένων στο έγγραφο Δημοτικών Σχολείων και ζητά τον ορισμό, από τους διευθυντές των σχολείων, δημοδιδασκάλου - μέλους των συγκροτημένων επιτροπών κατάρτισης Δημοτολογίου”, 23/2/1953, Βέροια, διαθέσιμο στον ιστοτόπο www.veriahistory.gr την 15-7-2017.

γ) Συνοπτική παραπομπή σε απόφαση Δ.Σ.
Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση … , ημερομηνία λήψης, τόπος, σελίδες αναφοράς (αν υπάρχουν), διαθέσιμη στον ιστότοπο www.veriahistory.gr (σύνδεσμος απόφασης) ημερομηνία προσπέλασης συνδέσμου.
π.χ. Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση 8/1953, 23/2/1953, Βέροια, σ.σ.;1-2, διαθέσιμο στον ιστοτόπο www.veriahistory.gr την 15-7-2017.

δ) Συνοπτική παραπομπή σε επισυναπτόμενο έγγραφο απόφασης Δ.Σ.
 Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση …,  επισυναπτόμενο, ημερομηνία λήψης απόφασης, τόπος, σελίδες αναφοράς (αν υπάρχουν), διαθέσιμη στον ιστότοπο www. veriahistory.gr (σύνδεσμος απόφασης - επισυναπτόμενου).

π.χ. Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας (Α.Α.Δ.Σ.Δ.Β.), Απόφαση 8/1953, επισυναπτόμενο 7, 23/2/1953, Βέροια, διαθέσιμο στον ιστοτόπο www.veriahistory.gr την 15-7-2017.

Σημείωση: Οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του Δ.Σ. και στα επισυναπτόμενα έγγραφά τους δίνουν την συνοπτική απεικόνιση των συγκεκριμένων εγγράφων με σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών. Οι ίδιοι οι χρήστες θα πρέπει να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα δεδομένα των αποφάσεων και των επισυναπτόμενων σε αυτές εγγράφων στις εκάστοτε εργασίες ή δημοσιεύσεις τους.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου