Αναζήτηση στο Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Για την διευκόλυνση των χρηστών έχει προβλεφθεί η ύπαρξη μηχανισμού αναζήτησης παραπλεύρως. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει λήμματα χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, τους κωδικούς των τεκμηρίων, εφόσον τους γνωρίζει (συνίσταται σε περισσότερες της μιας αναζητήσεων), καθώς και τις κατηγορίες στις οποίες εντάχθηκαν οι αποφάσεις και είναι οι εξής: ΑΠΑΛΛΟΤΙΩΣΗ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Στην αναζήτηση με βάση τη λέξη κλειδί ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ένα λήμμα ακολουθώντας τον τύπο π.χ.: Βέροια OR ΒΕΡΟΙΑ OR βεροια OR … OR …

Στην αναζήτηση με βάση τον κωδικό τεκμηρίου ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό που φέρει η κάθε απόφαση και αναγράφεται στην αναλυτική περιγραφή της και έχει τον τύπο π.χ. CLHCV_MCA_MV_1945_DCS_075.

Στην αναζήτηση με βάση την κατηγορία, ο χρήστης θα πρέπει να γράψει την κατηγορία για την οποία ενδιαφέρεται με Κεφαλαίους Χαρακτήρες, ακολουθώντας τον τύπο π.χ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου