Συλλογή Φωτογραφιών ΕΦΑ Ημαθίας

Έξωτερική άποψη Νότιας πλευράς Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού Βέροιας
Εξωτερική άποψη Ανατολικής πλευράς Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού Βέροιας
Άποψη κεντρικού κλίτους Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού Βέροιας
Άποψη Δυτικής όψης Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού Βέροιας. Διακρίνονται…
Ο Χριστός Χαλκίτης
Τοιχογραφία. Ο Άγιος Θεόδωρος έφιππος.
Τοιχογραφίες. Το κήρυγμα Ιωάννη και η Βάπτιση του…
Τοιχογραφία. Ο επί λίθου Άγγελος του αναστάσιμου μηνύματος
Άποψη εσωτερικής πλευράς βορείου κλίτους Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού…
Άποψη της κόγχης του Ιερού του Παλαιού Μητροπολιτικού…

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου