Κατάλογοι Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας

 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας. Οι κατάλογοι αναρτούνται στην ιστοσελίδα, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του υλικού για κάθε έτος. Συνεπώς η παρούσα θα ανανεώνεται σε τακτά διαστήματα. 

 

Κατάλογοι Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, έτος 1946

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, έτος 1947

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, έτος 1948

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, έτος 1949

Κατάλογος Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, έτος 1950

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου