Τα πολυβολεία του Εμφυλίου στη Βέροια

Όπως γίνεται αντιληπτό από την 243/1953 απόφαση του Δ.Σ. Βέροιας, στην πόλη υπήρχαν 21 πολυβολεία, τα οποία είχαν χτιστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με κύριο σκοπό την αποτροπή επιθέσεων των ανταρτών εναντίον της πόλης, αλλά και συγκεκριμένων στόχων εντός αυτής. Τα πολυβολεία διακρίνονταν σε εξωτερικά (πέριξ της πόλης) και σε εσωτερικά ή στατικά (εντός αυτής) και χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του Εμφυλίου από τις Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου (Μ.Α.Υ.) και από τα Τάγματα Εθνοφυλακής Αμύνης (Τ.Ε.Α.), τα οποία συνέδραμαν στο έργο του στρατού και της χωροφυλακής.

Από την παραπάνω απόφαση προκύπτουν και οι θέσεις όπου είχαν εγκατασταθεί πολυβολεία. Έτσι, υπήρχαν πολυβολεία στις θέσεις α) Κεμάλ Μπέη (1), β) έξω από το 5ο  Δημοτικό Σχολείο (1), γ) στη περιοχή του γηπέδου (1), δ) κοντά στην εκκλησία του Αγ. Γεωργίου (1), ε) στην περιοχή της Εληάς (2), στ) στον «παλαιό φόρο» (2), ζ) στους λαδόμυλους (1), η) στον γεωργικό συνοικισμό (2), θ) στο Πασά – κιόσκι (1), ι) στην Καλλιθέα (1), ια) στον συνοικισμό Προμηθέα (2), ιβ) στις παράγκες, πίσω από το καφενείο Σίσσα (1), ιγ) μεταξύ Πασά – κιόσκι και Βίλας Βικέλα (1), ιδ) μεταξύ Βίλας Βικέλα και δημόσιας οδού προς Κοζάνη (3), και ιε) στον «πράσινο κήπο» (1). Όπως γίνεται αντιληπτό τα παραπάνω πολυβολεία κάλυπταν περιφερειακά την πόλη, ενώ σε σημεία ισχυρού ενδιαφέροντος παρατηρείται η ύπαρξη περισσοτέρων του ενός, όπως για παράδειγμα στο γεωργικό συνοικισμό, όπου παράγονταν ή διακινούνταν μεγάλο μέρος της γεωργικής παραγωγής, ή μεταξύ της βίλας Βικέλα και της οδού προς Κοζάνη, όπου υπήρχαν τρία πολυβολεία, καθώς η περιοχή είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο για τη διατήρηση της ομαλής συγκοινωνίας, όσο και για την προστασία του εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας «Βέρμιον» και του γειτονικού νηματουργείου ιδιοκτησίας Σωσσίδη.

Με την 243/1953 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η κατεδάφιση των συγκεκριμένων πολυβολείων, αφού είχαν εκλείψει οι λόγοι ύπαρξης και χρήσης τους.

Φωτογραφία ανάρτησης: Ομαδική φωτογραφία στο πολυβολείο του "Πράσινου Κήπου". Παλιές φωτογραφίες της Βέροιας, ανάρτηση Παναγιώτης Ζέρβας.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου