Ψηφιοθήκη

Η ψηφιοθήκη του Κ.Τ.Ι.Π.Β. σκοπό έχει την ψηφιακή αποτύπωση της τοπικής ιστορίας της Βέροιας. Σε αυτήν θα εντάσσεται σταδιακά το σύνολο των τεκμηρίων, τα οποία προέρχονται από τις συλλογές του. Ενδεικτικά αναφέρονται βιβλία, έγγραφα, εφημερίδες και φύλλα εφημερίδων, φωτογραφικό υλικό, ιστορικά και λαογραφικά τεκμήρια κ.α. Επίσης, προβλέπεται η καταγραφή με ψηφιακά μέσα (βιντεολήψεις, ηχητικές συνεντεύξεις κ.α.) προσωπικών μαρτυριών και γεγονότων ή αναμνήσεων που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και συμβάλουν στην περαιτέρω έρευνά της. Τέλος,…

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Το Κ.Τ.Ι.Π.Β. διαθέτει και διαχειρίζεται έναν μεγάλο αριθμό βιβλίων ποικίλου περιεχομένου. Τα βιβλία προέρχονται από τις διάφορες συλλογές της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας. Απώτερος σκοπός του Κ.Τ.Ι.Π.Β. είναι η ψηφιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού βιλβίων, τα οποία θα παρουσιάζονται σταδιακά στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Παρακάτω μπορείτε να περιηγηθείτε στα ψηφιοποιημένα βιβλία του Κ.Τ.Ι.Π.Β. ή να μεταβείτε στη συλλογή που σας ενδιαφέρει.

Συνεργασίες – Εκδηλώσεις

Για την επίτευξη των στόχων του, το Κ.Τ.Ι.Π.Β. δύναται να συνεργάζεται με φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού και να διοργανώνει εκδηλώσεις όπως:• Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες που σχετίζονται με διάφορους τομείς, τόσο της γενικής ιστορίας του Ελληνικού Κράτους, όσο και της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της Βέροιας.• Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες με θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής της νοτιανατολικής λεκάνης της Μεσογείου, με την προϋπόθεση ότι θα…

Ίδρυση - Σκοπός

Το Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Βέροιας (Κ.Τ.Ι.Π.Β.), ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας ως τμήμα το οποίο εντάσσεται στη δραστηριότητα της.Σκοπός του Κ.Τ.Ι.Π.Β. Είναι, αφενός η προβολή και διάδοση της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της Βέροιας μέσω των δραστηριοτήτων του, αφετέρου η οργάνωση και διαχείριση του πλούσιου πολιτισμικού υλικού που διαθέτει στην κατοχή της η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω. Το Κ.Τ.Ι.Π.Β. επιδιώκει…

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου