ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας

Η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας ευχαριστεί την τ. Δήμαρχο Βέροιας κα Χαρούλα Ουσουλτζόγλου – Γεωργιάδη για την δωρεά του αρχείου της τοπικής εφημερίδας της Βέροιας «Αλλαγή».

Η συγκεκριμένη εφημερίδα αποτελεί σημαντικότατο τεκμήριο για την καταγραφή της τοπικής ιστορίας της πόλης μας στα νεώτερα χρόνια. Ως τέτοιο, η εφημερίδα θα ενταχθεί στη συλλογή του Κέντρου Τοπικής Ιστορίας της Κ.Ε.ΠΑ., όπου μαζί με το υπόλοιπο υλικό του Κέντρου θα αποτελέσει πηγή έρευνας για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Η εφημερίδα αφού ψηφιοποιηθεί θα αναρτηθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα veriahistory.gr.

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου