Ίδρυση - Σκοπός

logonewΤο Κέντρο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Βέροιας (Κ.Τ.Ι.Π.Β.), ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας ως τμήμα το οποίο εντάσσεται στη δραστηριότητα της.
Σκοπός του Κ.Τ.Ι.Π.Β. Είναι, αφενός η προβολή και διάδοση της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της Βέροιας μέσω των δραστηριοτήτων του, αφετέρου η οργάνωση και διαχείριση του πλούσιου πολιτισμικού υλικού που διαθέτει στην κατοχή της η Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται παρακάτω.

Το Κ.Τ.Ι.Π.Β. επιδιώκει να συγκεντρώσει, να ομαδοποιήσει και να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό το αρχειακό υλικό που περιέχεται στις διάφορες συλλογές της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας. Μέσα από το έργο αυτό θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει δράσεις σχετικές με τις διάφορες θεματικές του υλικού. Επιπλέον, μέσα από την αξιοποίηση του υλικού θα μπορέσουν να αναδειχθούν πτυχές της ιστορίας και του πολιτισμού της Βέροιας.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του Κ.Τ.Ι.Π.Β. είναι:
• Η έρευνα
• Η συγκέντρωση
• Η καταγραφή
• Η διαχείριση
• Η μελέτη
• Η ψηφιοποίηση
• Η ανάδειξη πολιτισμικού υλικού

Στην έννοια του υλικού που σχετίζεται με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της Βέροιας περιλαμβάνεται καθετί που μπορεί να συμβάλει στην μελέτη, διάσωση και διάδοση της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού της πόλης και συγκεκριμένα:

• Κώδικες αρχείων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων του Δ. Βέροιας, συλλόγων, ιδιωτικών συλλογών κ.τ.λ. που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη Βέροια και την ευρύτερη περιοχή της.
• Έγγραφα υπηρεσιών, νομικών προσώπων του Δ. Βέροιας, συλλόγων, ιδιωτικών συλλογών που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη Βέροια και την ευρύτερη περιοχή της.
• Φωτογραφικό υλικό, που προέρχεται από υπηρεσίες και λοιπά νομικά πρόσωπα, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές και διασώζει την εικόνα της πόλης από το παρελθόν μέχρι σήμερα.
• Βιβλία, που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της Βέροιας και προέρχονται είτε από βιβλιοθήκες λοιπών νομικών προσώπων του Δ. Βέροιας είτε από ιδιωτικές συλλογές.
• Ιστορικό υλικό που σχετίζεται με διάφορες στιγμές της ευρύτερης ιστορίας του Ελληνικού Κράτους από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα και ειδικότερα υλικό που προέρχεται από πολίτες που συμμετείχαν ενεργά σε τέτοιες στιγμές (πόλεμοι, πολιτικά γεγονότα κ.α.).
• Λαογραφικό υλικό, που διασώζει και παρέχει πληροφορίες για την καθημερινή ζωή του παρελθόντος, την ζωή, την επιβίωση, τη θρησκεία, τη διασκέδαση, το θάνατο κ.τ.λ. και προέρχεται από τα διάφορα νομικά πρόσωπα του Δ. Βέροιας και από ιδιωτικές συλλογές.
Στο Κ.Τ.Ι.Π.Β. εντάσσονται και οι ήδη υπάρχουσες συλλογές της Κ.Ε.Π.Α. Δ. Βέροιας και συγκεκριμένα:
• Η συλλογή του ομότιμου καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου.
• Η συλλογή του Εθνικού Μουσείου Εκπαίδευσης «Χρίστος Τσολάκης».
• Η διαρκής έκθεση «Ιστορικό Πανόραμα».
• Η συλλογή ήχου και εικόνας.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται καταρχήν η διάσωση σπουδαίου αρχειακού υλικού, μοναδικού σε ορισμένες περιπτώσεις σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. αρχείο αρχιτεκτονικών σχεδίων και λοιπού υλικού του καθηγητή Νίκου Μουτσόπουλου και η συλλογή του καθηγητή Χρίστου Τσολάκη).
Επίσης, αξιοποιείται το υπάρχον υλικό στη δημιουργία θεματικών βιβλιοθηκών και επιστημονικών τομέων, εντός του Κ.Τ.Ι.Π.Β., που σχετίζονται με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό της Βέροιας, την αρχιτεκτονική της πόλης, της Ελλάδας και της νοτιανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και τις παιδαγωγικές επιστήμες.
Επιπλέον, παρουσιάζεται οργανωμένα στο επιστημονικό κοινό, υλικό που σχετίζεται, τόσο με την τοπική ιστορία, όσο και με την ευρύτερη ιστορία των Βαλκανίων, με σκοπό την έρευνα και αξιοποίησή του στις διάφορες επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις.
Τέλος, δίνεται η ευκαιρία ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα διάσωσης, αξιολόγησης και αξιοποίησης υλικού που μπορεί να συμβάλει στην πρόοδο της έρευνας της τοπικής ιστορίας και των λοιπών τομέων ενδιαφέροντος του Κ.Τ.Ι.Π.B.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Συνεργασίες – Εκδηλώσεις »

Επικοινωνία - Όροι χρήσης

Επικοινωνία 

Διεύθυνση
Παύλου Μελά & Μπιζανίου Βέροια Τ.Κ 591 00
Τηλέφωνο  
2331078127 - 2331078100
Email: info@veriahistory.gr
Όροι Χρήσης
Ιστοσελίδας
 

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων
  Σημείωμα 
Ο δικτυακός χώρος veriahistory.gr βρίσκεται σε περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και υπόκειται σε συνεχόμενες λειτουργικές και δομικές αλλαγές καθώς και συνεχόμενη προσθήκη περιεχομένου